(1)
Henkoğlu, T.; Özenç Uçak, N. Elektronik Bilgi Güvenliğinin Sağlanması Ile İlgili Hukuki Ve Etik Sorumluluklar. Bilgi Dünyası 2012, 13, 377-396.