(1)
Çakmak, T.; Yılmaz, B. Türkiye’de Kültürel Bellek Kurumlarındaki Dijitalleştirme Çalışmalarının Düşünce Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası 2012, 13, 418-436.