(1)
Yap, J. M. Kütüphane 2.0 Ortamında Tıp Ve Sağlık Kütüphanecilerinin Teknik Yeterlilikleri / Yetkinlikleri. Bilgi Dünyası 2012, 13, 507-528.