(1)
Dünyası, B. Ulusal Bilgi Merkezi Önerisi. Bilgi Dünyası 2012, 13, 574-599.