(1)
Külcü, Özgür. Kurumsal Bilgi Kaynağı Olarak E-Posta Yönetim Sistemleri. Bilgi Dünyası 2012, 13, 226-248.