(1)
Özel, N.; Çakmak, T. Çevrimiçi Kütüphane Kataloglarına Yönelik Kullanıcı Beklentileri: Ankara Üniversitesi Ve Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Örneği. Bilgi Dünyası 2011, 12, 30-45.