(1)
Yılmaz, B.; Aydın, H. Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi Ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi. Bilgi Dünyası 2011, 12, 46-69.