(1)
Boz, M. ÜNAK ’07 Sayısal Dünyada Yeni Paradigmalar Sınırsız Kütüphaneler, Muğla Üniversitesi, Muğla 27-29 Eylül 2007: Bildiriler. Bilgi Dünyası 2011, 12, 169-170.