(1)
Özbal, G. Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama Ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara,Türkiye, Bildiriler. Bilgi Dünyası 2011, 12, 171-172.