(1)
Ertunç, A. Ulusal Bilgi Ağı Raporu 1982. Bilgi Dünyası 2011, 12, 185-214.