(1)
Yılmaz, B. Türkiye’nin Bilgi Toplumu Politikasında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım. Bilgi Dünyası 2010, 11, 263-289.