(1)
Kahraman, T.; Özcan Kahraman, B. Makalelerin Atıf Sayılarıyla İlişkili Etkenler: Türk Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Dergisi Örneği. Bilgi Dünyası 2018, 19, 167-181.