(1)
Taşkın, Z.; Çakmak, T. Başlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi’nin Bibliyometrik Profili. Bilgi Dünyası 2010, 11, 332-348.