(1)
Al, U.; Soydal, İrem. Bilgibilim Alanında Kendine Atıf Üzerine Bir Çalışma. Bilgi Dünyası 2010, 11, 349-364.