(1)
Darvish, H. Düşünce Özgürlüğü Ve Kütüphaneler: Nicel Bir İnceleme. Bilgi Dünyası 2010, 11, 444-449.