(1)
Duman, H. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 60.Yılı: XVI. Dönem / 24 Eylül 1994 – 27 Eylül 1996 (Bazı Çağrışımlarla). Bilgi Dünyası 2010, 11, 450-458.