(1)
Rukancı, F.; Koç, H. Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi Ve Bileşenleri. Bilgi Dünyası 2010, 11, 1-21.