(1)
Yılmaz, B.; Korkut, Şelale; Köse, E. Ankara’daki Üniversite Ve Halk Kütüphanelerinde Çalışan Kütüphanecilerin İş Doyumları Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası 2010, 11, 49-80.