(1)
Önal, İnci. Tarihsel Değişim Sürecinde Yaşam Boyu Öğrenme Ve Okuryazarlık: Türkiye Deneyimi. Bilgi Dünyası 2010, 11, 101-121.