(1)
Akbulut, M.; Alaca, E.; Büyükçolpan, T.; Cevher, N.; Kurbanoğlu, S.; Soylu, D.; Yıldırım, B. F. Üniversite Kütüphanelerinde Yeşil (Çevreci) Yaklaşımlar: Türkiye Genelinde Bir Araştırma. Bilgi Dünyası 2018, 19, 203-230.