(1)
Özel, N. Üniversiteler İçin Belge Yönetimi Ve Arşiv Sistemi / İşlemleri (BEYAS) El Kitabı. Bilgi Dünyası 2010, 11, 221-222.