(1)
Baysen, F.; Çakmak, N.; Özsavaş Akçay, A. Mimarlık Öğrencilerinin İntihale Karşı Tutumları. Bilgi Dünyası 2018, 19, 231-253.