(1)
Külcü, Özgür; Çakmak, T. Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi Ve Türkiye Takımı Faaliyetleri. Bilgi Dünyası 2009, 10, 287-302.