(1)
Akfındık, S.; Karabulut, E.; Turaç, İlkay S.; Gönül, A. F.; Işık, K. GENÇ ÜNAK Grubu’nun Oluşum Ve Gelişim Süreci. Bilgi Dünyası 2009, 10, 95-99.