(1)
Yılmaz, R. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2008. Bilgi Dünyası 2009, 10, 113-114.