(1)
Alkan, N. Klinik Tıp Kütüphaneciliği. Bilgi Dünyası 2008, 9, 315-347.