(1)
Külcü, Özgür. Hacettepe, British Columbia Ve Simon Frazer Üniversitelerinde Belge Yönetimi Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi. Bilgi Dünyası 2008, 9, 370-398.