(1)
Çiftçi, M.; Tekin, M. Halk Kütüphanelerinin Bölgesel Dağılım Trendi: Gini Kat Sayılarıyla 1995-2005 Dönemi için Uygulamalar. Bilgi Dünyası 2008, 9, 505-526.