(1)
Güneş, G. Üniversitelerde Kütüphane Binaları Kullanım Verimliliğinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi. Bilgi Dünyası 2008, 9, 565-566.