(1)
Dünyası, B. Haberler. Bilgi Dünyası 2008, 9, 570-572.