(1)
Anameriç, H. 2004-2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Kullanımı Ve E-Devlet Uygulamaları Ile İlgili Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası 2008, 9, 225-229.