(1)
Külcü, Özgür. Belge Yönetiminin Değişen Yüzü: Standartlaşma Çalışmaları Ve Uluslararası Uygulamalar. Bilgi Dünyası 2007, 8, 230-279.