(1)
Bayraktar, B. B.; Kakırman Yıldız, A. Kurumsal Bilginin Stratejik Planlama Sürecinde Kullanılması: Bir İlçe Belediyesi Örneği. Bilgi Dünyası 2007, 8, 280-296.