(1)
Özenç Uçak, N. Adile Günden Anısına Armağan: ÜNAK’03 Bildiriler, Bilgiye Erişimde Değişen Yollar Ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi Ve Teknolojileri Sempozyumu Ankara, 25-26 Eylül 2003. Bilgi Dünyası 2007, 8, 326-328.