(1)
Özel, N. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık–2007: 19 Ekim 2007 TÜBİTAK-Ankara. Bilgi Dünyası 2007, 8, 334-335.