(1)
Kurulgan, M. Bilgi Ve Belge Hizmetlerinde Mükemmeli Yakalamak: Örnekedinme. Bilgi Dünyası 2007, 8, 30-48.