(1)
Sever, H.; Akal, F.; Köse, G. Kavram Tabanlı Bilgi Geri Getirim Yaklaşımı. Bilgi Dünyası 2007, 8, 49-75.