(1)
Gilchrist, A. Web 2.0. Örgütlerde Etkili Bir Şekilde Kullanılabilir Mi?. Bilgi Dünyası 2007, 8, 123-139.