(1)
Güneş, G. Tıp Ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliğinde Ulusal Ve Uluslararası Dernek Oluşumları. Bilgi Dünyası 2007, 8, 155-166.