(1)
Özel, N. Eşekle Gelen Aydınlık: Mustafa Güzelgöz Kitabı. Bilgi Dünyası 2007, 8, 177-178.