(1)
Dünyası, B. Haberler. Bilgi Dünyası 2007, 8, 186-189.