(1)
Yılmaz Şentürk, E. II. Meşrutiyet Dönemi Memuriyet Sınavları: Evrak Yöneticilerinde Aranan Özellikler. Bilgi Dünyası 2018, 19, 5-31.