(1)
Al, U.; Afzali, M. İran Ve Türkiye’nin Dünya Bilgibilim Literatürüne Katkıları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Bilgi Dünyası 2006, 7, 181-201.