(1)
Külcü, Özgür. Küreselleşme Sürecince Avrupa Birliği’nde Belge Yönetimi Uygulamaları Ve Türkiye. Bilgi Dünyası 2006, 7, 202-229.