(1)
Eroğlu, Şahika. Açık Devlet Yaklaşımında Açık Devlet Verisi: Belge Yönetimi Kapsamında Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası 2018, 19, 33-68.