(1)
Dünyası, B. Haberler. Bilgi Dünyası 2006, 7, 322-326.