(1)
Dünyası, B. Dizin. Bilgi Dünyası 2006, 7, 327-332.