(1)
Dünyası, B. Başlarken. Bilgi Dünyası 2000, 1, 3.