(1)
Olgun, B.; Sever, H. Kaynak Keşif Yeteneğinin Artırılması için İnternet Kaynaklarının İçeriklerinin Standart Biçimde Tanımlanması. Bilgi Dünyası 2000, 1, 56-88.