(1)
Tonta, Y. Elektronik Yayıncılıkta Son Gelişmeler. Bilgi Dünyası 2000, 1, 89-132.